En un món complex, el meu missatge és simple: aquest és el meu
compromís, aquest és el meu cava, aquesta és la meva
marca i aquest és el meu nom: Pere Ventura.

Per a tu, no tinc cap secret.